Холистична и Естетична Стоматология в София — Imani Care

Холистична & Естетична Стоматология

ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Имплантологията е съвременен дял от денталната медицина, включващ лечение чрез зъбни импланти с цел да се възстанови липсата на един или повече зъби. В Imani care това се извършва ексклузивно само от квалифициран за това лицево- челюстен хирург.
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Част от стоматологията, специализирана в лечението на пародонтит, т.е. поддържащите тъкани на зъба: венец, костна тъкан, цимент и пародонтален лигамент.
ХИРУРГИЧНА И НЕХИРУРГИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ
Хирургична или нехирургична екстракция на зъб от ложето му.
ЕКСТРАКЦИЯ НА МЪДРЕЦ
Екстракция на мъдреци, които са симптоматични или представляват риск за устната кухина (болка, инфекция, увреждане на други зъби и др.).
КОРЕКЦИИ НА АЛВЕОЛАРНИ ГРЕБЕНИ
Пластика на алвеоларни гребени и меки тъкани, върху които се поставят протези се извършва, когато възможностите на протетичната стоматология не са в състояние да осигурят нормалното им задържане и функциониране. Пластика може да се наложи и при имплантатно лечение.
ГИНГИВЕКТОМИЯ
Гингектоктомията е стоматологична процедура, при която зъболекар или хирург отрязва част от венците в устата.
УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИНУС
Недостатъчен костен обем за поставяне на импланти. Поради анатомията на черепа, задната част на горната челюст може да има по-малко кости, отколкото долната челюст.