Медицински Център "Имани"

Категория: Кардиология

Кардиология – Консултация по документи

Кардиология – Консултация по документи

Duration : 30 мин
80лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Кардиология – Вторичен преглед

Кардиология – Вторичен преглед

Duration : 30 мин
80лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Кардиология – Холтер АH

Кардиология – Холтер АH

80лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Кардиология – Холтер ЕКГ

Кардиология – Холтер ЕКГ

80лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Кардиология – ЕКГ с разчитане

Кардиология – ЕКГ с разчитане

40лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Кардиология – Първичен преглед / ЕКГ+ клиничен преглед+ Ехокардиография/

Кардиология – Първичен преглед / ЕКГ+ клиничен преглед+ Ехокардиография/

Duration : 30 мин
170лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details