Медицински Център "Имани"

Категория: Неврохирургия

Неврохирургия – Поставяне на епидурален катетър за продължително епидурално обезболяване

Неврохирургия – Поставяне на епидурален катетър за продължително епидурално обезболяване

Duration : 30 мин
2800лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Неврохирургия – Радиофреквентна аблация

Неврохирургия – Радиофреквентна аблация

Duration : 30 мин
1400лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Неврохирургия – Епидурално въвеждане на обезболяващи медикаменти

Неврохирургия – Епидурално въвеждане на обезболяващи медикаменти

Duration : 30 мин
600лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Неврохирургия – Обезболяване на колянна става под ехографски контрол

Неврохирургия – Обезболяване на колянна става под ехографски контрол

Duration : 30 мин
550лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Неврохирургия – Обезболяване на тазобедрена става под ехографски контрол

Неврохирургия – Обезболяване на тазобедрена става под ехографски контрол

Duration : 30 мин
550лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Неврохирургия – Блокиране на окципитални нерви под ехографски контрол

Неврохирургия – Блокиране на окципитални нерви под ехографски контрол

Duration : 30 мин
500лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Неврохирургия – Диагностичен блок на Сакроилиачна става

Неврохирургия – Диагностичен блок на Сакроилиачна става

Duration : 30 мин
400лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details
Неврохирургия – Консултация по документи

Неврохирургия – Консултация по документи

Duration : 30 мин
100лв.

Select Service & Date Вид ЛечениеСъдов преглед и консултация (30 mins)...

View procedure details