Медицински Център "Имани"

Таблиза Цени Демо

OUR PLANS

CHOOSE YOUR PLAN

Turabitur et fius nunc. Aliquam erat volutpat. Sed ac pulvinar sapien.volutpaipsum vulputate finibus.

NO

Превръзки и манипулации

Цена от

1

Обработка на малка рана

60.00 лв

2

Обработка на голяма рана

80.00 лв

3

Превръзка на малка вторична (оперативна) рана

50.00 лв

4

Превръзка (компресивна) на голяма рана

70.00 лв

5

Превръзка (обработка) на некротична рана

90.00 лв

6

Вторична обработка на рана (с кюрета) и кожни ръбове

100.00 лв

7

Превръзка (дренаж) на ексудативна рана

90.00 лв

8

Промивка на раневи дренаж

50.00 лв

NO

ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ

Цена от

9

Първичен шев на рана (оперативна)

60.00 лв

10

Вторичен шев на рана (оперативна)

80.00 лв

11

Пункция (дренаж) на абсцес/киста под Ехографски контрол

150.00 лв

12

Пункция (дренаж) на перианален абсцес с локална анестезия

400.00 лв

13

Сондиране/ дренаж на анални фистули

120.00 лв

15

Инцизия, обработка на Пилонидални (сакрални) кисти

100.00 лв

16

Отстраняване на Хирургичен (шевен) материал

60.00 лв

17

Кожно-мускулна биопсия

150.00 лв

18

Ексцизия на малки Кожни или Подкожни образувания

350.00 лв

19

Ексцизия на големи Кожни или Подкожни образувания

500.00 лв

20

Парциална резекция на нокът (unguis incarnatus)

500.00 лв

21

Поставяне/ сваляне на уретрален катетър

350.00 лв

22

Парциална резекция на нокът (unguis incarnatus)

100.00 лв

S.NO

SERVICES AVAILABLE

STARTS FROM

SR0184

Skin Cancer Screenings

$93.67

SR0156

Acne Treatment

$101.22

SR0174

Skin Rejuvenation

$85.43

SR0198

Eczema And Psoriasis

$118.09

SR0187

Hair And Nail Disorders

$96.81

SR0135

Mohs Surgery

$89.76

SR0184

Cosmetic Dermatology

$104.35

SR0179

Scar Revision

$82.94

SR0172

Wart Removal

$113.57

SR0124

Photodynamic Therapy

$99.28

SR0167

Rosacea Treatment

$87.12

SR0149

Skin Resurfacing

$109.85

SR0163

Vitiligo Treatment

$94.63

    Client Reviews

    What People Says