Д-р Евгения Попова - Зъболечение и ендодонтия — Imani Care

Д-р Евгения Попова

Д-р Евгения Попова

Специалист оперативно зъболечение и ендодонтия

ЗА МЕН

Д-р Евгения Попова, доктор завършва през 2000 г. с отличен успех висше образование, магистър по дентална медицина – ФДМ, МУ – София

През 2006 г. печели конкурс в Катедра „Консервативно зъболечение“, ФДМ, МУ – София, където и до днес е хоноруван преподавател. През 2013 г. придобива специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. В началото на 2020 г. защитава дисертационен труд на тема ,,Приложение на диоден лазер за повлияване усложненията от витална екстирпация“ и продобива научно-образователната степен ,,доктор“. Научните й интереси са в областта на ендодонтията и лазерната дентална медицина.

Има публикации в научни специализирани списания на български и английски език и участия на български и международни научни форуми. Член е на Български зъболекарски съюз, Българското научно дружество по дентална медицина и ISLD (International Society for Laser Dentistry).

Д-р Евгения Попова
4.5 (90%) 14 vote[s]