Д-р Джихан Абазович регенеративен лекар — Imani Care

Д-р Джихан Абазович

Д-р Джихан Абазович

Доктор по регенеративна медицина

ЗА МЕН

Д-р Джихан Абазович е лекар по спешна медицина и травматология от Черна гора.

По време на ранните му години на обучение интересът му се насочва към Регенеративна медицина. Това е нов мултидисциплинарен подход, основаващ се на доказателства, който има за цел да възстанови или замени увредени или болни човешки клетки или тъкани, за да възстанови нормалната функция, което залага революцията за грижата за пациентите през 21 век.

Доктор Абазович използва автоложни кръвни или костно мозъчни елементи, за да стимулира собствените възстановителни процеси на тялото. Източник на регенеративни клетки и растежни фактори е аспиратен концентрат на костен мозък (bone marrow aspirate concentrate BMAC) и богата на тромбоцити плазма (получена от собствената си кръв).

Както концентратът на костен мозък, така и богата на тромбоцити плазма се използват за увеличаване и ускоряване на собствените лечебни механизми на тялото.

Д-р Абазович е специалист по биология и прекарва последните 9 години от своя живот и клинична практика, за да идентифицира оптималните биологични клетъчни продукти от кръв, костен мозък и мастна тъкан.

Въз основа на дългогодишния си опит и качествен контрол с всеки от своите пациенти той е в състояние да стандартизира продуктите на Регенеративната медицина. Те се прилагат в различни патологии, за да се постигне най-добър резултат при състояния в естетичната (Vampire®) и пластичната хирургия, процедури на Урогениталния тракт (O-shot® и P-shot®), ортопедията до сърдечно-съдови и неврологични заболявания. Медицинското съоръжение на д-р Абазович е одобрено от сръбското Министерство на здравеопазването за лечение на възрастни и деца с регенеративна медицина при неврологични и автоимунни заболявания.

Той продължава да включва реномирани световни медицински и научни съоръжения, за да събира научни данни, които той да привежда в знание и да въведе Регенеративната медицина в нови области на медицината. Д-р Абазович е световен медицински академичен преподавател по регенеративна медицина в различни области, което означава, че инструктира други лекари за най-добри практики и стандартизирани методи за оптимални резултати и по-добри резултати за пациентите.

Д-р Джихан Абазович
4.8 (96%) 5 votes