Медицински Център "Имани"

Специалист: Хирург

Д–р Самуил Вълчанов

Д–р Самуил Вълчанов

Хирург
clinic@imani.care

миниинвазивни диагностични и лечебни методики при заболявания от обща хирургична патология,...