Медицински Център "Имани"

Преглед и образна диагностика

Преглед и диагностика

Съдова Хирургия

Преглед и диагностика

Прегледа при Съдов специалист е в основата на превенцията, диагностицирането и лечението на венозни заболявания. Можете да потърсите Съдов специалист при здравословен, естетичен,
профилактичен или причинен от травма проблем. Прегледът включва разглежане на медицинска документация – при наличие на такава, запознаване с анамнезата на пациента и причините за посещението, образна диагностика и поставяне на диагноза.

Ултразвукова съдова диагностика (Доплер на съдове)

Ултразвуковата съдова диагностика (т.нар. доплер на съдове) в клиника Имани се осъществява с най-съвременна апаратура, отговаряща на световните стандарти. Извършва се цялостна ултразвукова съдова диагностика на артериалната и венозната система.

Изследване на венозна система:

 •  “Мapping” (т.нар. картографиране) на разширени вени
 • Изследване на вени на долни крайници: илиачни, феморални, поплитеални, тибиални
 • Изследване на вена сафена магна и вена сафена парва
 • Изследване на югуларни и вертебрални вени
 • Изследване на вена кава инфериор и вена кава супериор
 • Изследване на висцерални вени: ренални и вена порте
 • Изследване на вените на горни крайници: брахиоцефална вена, субклавиални, аксиларни

Изследване на артериална система:

 • Изследване на каротидни и вертебрални артерии
 • Изследване на абдоминална аорта и аорто-илиачен сегмент
 • Изследване на висцерални артерии: ренални, мезентериални и тр. целиакус
 • Изследване на артерии на долни крайници: феморални, поплитеални и стъпални
 • Изследване на артерии на горни крайници: субклавиални, брахиални, артерии на
  предмишницата и дланта
 • Скрининг за атеросклероза

ЗАПОЗНАЙ СЕ С НАШИТЕ ЛЕКАРИ

Съдова Хирургия
Екипът на Imani Care е внимателно подбран от високо квалифицирани специалисти в различни области на медицината. Грижата за Вашето здраве е наш основен приоритет.

Цени

Съдова Хирургия

* всички процедури склеротерапия се правят след преглед или консултация с наш специалист
* Цената за мини инвазивните процедури включват до 2 контролни прегледа в рамките на един месец след процедурата
*Броят на процедурите, както и преценката за избор на метод или комбинация от методи се определят от лекуващия лекар след подробен преглед и индивидулана оценка на състоянието на всеки пациент.