Медицински Център "Имани"

Гастроентерология

Гастроентерология

Кабинет по Гастроентерология

Услуги:
В медицински център Имани можете да получите:

Фиброгастроскопията е специфично изследване, което представлява проникване през устата с тънка оптична тръба (фиброгастроскоп), преминава се през хранопровода и се достига до стомаха и началото на дванадесетопръстното черво,  като се търсят
заболявания на тези органи. При необходимост се взима биопсичен материал за хистологично изследване (с оглед   доказване на заболяването) и се правят различни
терапевтични манипулации (с цел лечението му).


Фиброколоноскопията е ендоскопско изследване на долната част на храносмилателната система – право черво и различните отдели на дебелото черво. При нея с помощта на тънка тръба с фиброптична система се оглежда вътрешността на споменатите органи и при необходимост се взима биопсия или се извършват различни терапевтични манипулации.