Медицински Център "Имани"

Хирургия

ХИРУРГИЯ

Съдова Хирургия
Хирургията е голям дял от медицината, който използва широк диапазон от средства за лечение на редица заболявания. Използва се многообразие от техники, като основната цел при приложението на различните хирургични интервенции е лечение на конкретно заболяване посредством отстраняване, възстановяване или имплантиране на необходимите тъкани.
В някои случаи хирургията се прилага за облекчаване на симптомите при определени болести увреждания, както и при липса на създадено ефективно етиологично лечение, като се използват различни видове манипулации.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С НАШИТЕ ЛЕКАРИ

Хирургия
Екипът на Imani Care е внимателно подбран от високо квалифицирани специалисти в различви области на медицината. Грижата за Вашето здраве е наш основен приоритет.

Цени

Съдова Хирургия
Вижте ценоразпис Склеротерапия, които предагаме

NO

Превръзки и манипулации

Цена от

1

Обработка на малка рана

60.00 лв

2

Обработка на голяма рана

80.00 лв

3

Превръзка на малка вторична (оперативна) рана

50.00 лв

4

Превръзка (компресивна) на голяма рана

70.00 лв

5

Превръзка (обработка) на некротична рана

90.00 лв

6

Вторична обработка на рана (с кюрета) и кожни ръбове

100.00 лв

7

Превръзка (дренаж) на ексудативна рана

90.00 лв

8

Промивка на раневи дренаж

50.00 лв

NO

ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ

Цена от

9

Първичен шев на рана (оперативна)

60.00 лв

10

Вторичен шев на рана (оперативна)

80.00 лв

11

Пункция (дренаж) на абсцес/киста под Ехографски контрол

150.00 лв

12

Пункция (дренаж) на перианален абсцес с локална анестезия

400.00 лв

13

Сондиране/ дренаж на анални фистули

120.00 лв

15

Инцизия, обработка на Пилонидални (сакрални) кисти

100.00 лв

16

Отстраняване на Хирургичен (шевен) материал

60.00 лв

17

Кожно-мускулна биопсия

150.00 лв

18

Ексцизия на малки Кожни или Подкожни образувания

350.00 лв

19

Ексцизия на големи Кожни или Подкожни образувания

500.00 лв

20

Парциална резекция на нокът (unguis incarnatus)

500.00 лв

21

Поставяне/ сваляне на уретрален катетър

350.00 лв

22

Парциална резекция на нокът (unguis incarnatus)

100.00 лв

NO

Процедура

Цена От

1

Обработка на малка рана

60.00 лв

2

Обработка на голяма рана

80.00 лв

3

Превръзка на малка вторична (оперативна) рана

50.00 лв

4

Превръзка (компресивна) на голяма рана

70.00 лв

5

Превръзка (обработка) на некротична рана

90.00 лв

6

Вторична обработка на рана (с кюрета) и кожни ръбове

100.00 лв

7

Превръзка (дренаж) на ексудативна рана

90.00 лв

8

Промивка на раневи дренаж

50.00 лв

9

Първичен шев на рана (оперативна)

60.00 лв

10

Вторичен шев на рана (оперативна)

80.00 лв

11

Пункция (дренаж) на абсцес/киста под Ехографски контрол

150.00 лв

12

Пункция (дренаж) на перианален абсцес с локална анестезия

400.00 лв

13

Сондиране/ дренаж на анални фистули

120.00 лв

14

Инцизия, обработка на Пилонидални (сакрални) кисти

100.00 лв

15

Отстраняване на Хирургичен (шевен) материал

60.00 лв

16

Кожно-мускулна биопсия

150.00 лв

17

Ексцизия на малки Кожни или Подкожни образувания

350.00 лв

18

Ексцизия на големи Кожни или Подкожни образувания

500.00 лв

19

Парциална резекция на нокът (unguis incarnatus)

500.00 лв

20

Инцизия, обработка на панарициум (гноен абсцес на нокътното ложе)

350.00 лв

21

Поставяне/ сваляне на уретрален катетър

100