Медицински Център "Имани"

Неврохирургия – Блокиране на медиално клонче на спинален нерв /спинално нервно коренче в шийната, торакалната или лумбалната област – Полисегментна

Изберете Услуга & Дата