Медицински Център "Имани"

Педиатрия

Imani

Педиатрия
Детските болести имат своите особености, отличаващи ги от тези на възрастния човек, което изисква тяхното добро познаване и професионално лечение.

Кабинет по Педиатрия

Imani

Педиатрията е специалност, която се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностиката и лечението на заболяванията при децата. Детските болести имат своите особености, отличаващи ги от тези на възрастния човек, което изисква тяхното добро познаване и професионално лечение. 

Цели на детската консултация:
Какво включва прегледът:
  • физикален статус и оценка на физическото и нервно-психическото развитие;
  • назначаване на изследвания по вид и обем, съобразени с работната диагноза
  • интерпретация на получените резултати и уточняване на диагнозата
  • изготвяне на лечебен план;
  • контролни прегледи за оценка на състоянието на детето и ефекта от приложеното лечение